Teniu el document en format word.

Baixeu-lo, imprimiu-lo per triplicat, ompliu i signeu les tres còpies, i porteu-lo a registre de qualsevol delegació

de la Generalitat, o envieu-lo per correu certificat a l' adreça de l' encapçalament del document,

ABANS DEL DIA 7 D'OCTUBRE

AL·LEGACIONS