· 15-12-2007 -- Manifestació de plataformes de les Terres de l'Ebre