Aerogeneradors al camp de batalla

«Molins de vent igual a ruïna»

«Tot el poble, a la nit, sembla una discoteca»,