redacció | diaridetarragona.com


L'Idece inicia la redacció del catàleg del paisatge de les Terres de l'Ebre
L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece) ha iniciat la redacció del catàleg del paisatge de les Terres de l'Ebre, una eina que ha de definir els seus valors i les polítiques de gestió per a la seva conservació i que serà incorporat a la revisió del Pla Territorial Parcial.


Una jornada celebrada ahir al Consell Comarcal del Montsià, que va congregar tècnics i especialistes dels organismes que han d'assumir la redacció del projecte, ha representat l'inici efectiu d'unes tasques de redacció que es preveu que s'allarguin, com a mínim, durant un any.

A diferència d'altres unitats de paisatge (zones definides amb característiques comuns) de Catalunya, a les Terres de l'Ebre no serà l'Observatori del Paisatge de Catalunya sinó el mateix Idece, el que coordini, amb el seu assessorament, el procés d'elaboració del catàleg que materialitzaran de forma efectiva la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià (Code) i la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi d'Arquitectes.

El catàleg, segons va precisar el director de l'Observatori, Joan Nogué, ha de definir un conjunt de valors a preservar així com directrius i polítiques de gestió sobre el paisatge. «El catàleg posa a disposició un instrument i suggereix quines directrius són vinculants. Però serà el Pla Territorial qui decidirà», va precisar Nogué.

Així ho va constatar també la directora de l'Idece, Genoveva Margalef, qui va recordar que tot aquest procés s'emmarca dintre de la revisió del Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre, document del planejament territorial en el qual s'ha de debatre la inclusió de les prescripcions del catàleg.

Nogué va recordar la importància de les eines d'ordenació i gestió, «no només de preservació», que incorpora el catàleg. «Aquest país té un problema més gran de gestió i ordenació que no pas de preservació», va precisar. Aquest instrument, va explicar, pretén establir les línies polítiques per a una «ordenació racional dels usos» per a cadascuna de les unitats paisatgístiques de Catalunya.

El procés de redacció, segons va precisar Margalef, es pot allargar durant el període d'un any i, principalment, s'ha de centrar en tres etapes: la definició del paisatge de les Terres de l'Ebre; la seva evolució històrica; i les mesures i polítiques de conservació, que hauran de ser discutides per a la seva integració al Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre.