La plataforma davant del president montilla
Tancament de la plataforma al Centre 115 dies de Corbera

AMB MOTIU DEL 70È ANIVERSARI DE LA BATALLA DE L’EBRE


- Ara que es compleix el 70è aniversari de la Batalla de l’Ebre
voldríem donar a conèixer a la opinió pública el següent.


1. Encara avui en dia, a l’any 2008 , queden moltíssimes
persones escampades pels camps de la Terra Alta, persones
que van morir en aquesta Batalla.


2. Considerem que caldria tractar amb dignitat les restes


d’aquestes persones mortes i més quan hi ha molta gent que
està donada com a desapareguda i els familiars tenen dret a
saber-ho i la societat en general ha de saber honorar la seva
memòria


3. Creiem que el món té un deute amb aquesta terra i amb les
persones que hi van morir, en una batalla de les més
importants de la història contemporània d’aquest país i que
va significar el sacrifici de generacions molt joves.


4. La importància de la Batalla ve donada tant pel número de
persones que hi van morir com per les conseqüències que va
representar a nivell mundial, atès que es considera que va
ser l’antesala de la 2a guerra mundial.


5. Donem suport a totes les iniciatives que commemoraran lo
70è aniversari, però no podem deixar d’expressar la nostra
preocupació davant del perill IMMINENT de desaparició
de la majoria d’aquests espais tant emblemàtics.


6. Volem recordar que de tots els espais de la Batalla de l’Ebre,
solament el poble vell de Corbera gaudeix d’una figura de
protecció legal, declarat bé d’interès cultural en la categoria
de lloc històric.


7. Creiem que la protecció s’hauria d’ampliar al espais més
emblemàtics de la Batalla de l’Ebre , donant prioritat a
donar una sortida digna a les restes de les persones que van
morir a la Batalla i perquè creiem, que el sacrifici de tantes
persones i d’un territori mereixeria la declaració de
patrimoni de la humanitat seguint el model d’altres països
europeus com per exemple Normandia, o els espais on es
van produir els combats més sagnants de la 1a Guerra
Mundial.


8. Entenem que el COMEBE i el Memorial Democràtic , amb
la col·laboració d’associacions i la societat civil, hauria de
tenir com a principal prioritat la protecció i preservació dels
esmentats espais i de les restes humanes de les persones
mortes que encara hi queden.

Terra Alta, juliol de 2008


PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA TERRA ALTA
ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DE LA TERRA I EL VENT DE TOTS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE CORBERA D’EBRE
FUNDACIÓ EL SOLÀ DE LA FATARELLA
Amb el suport de L'ASSOCIACIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CATALUNYA (ARMHC)".